Maturanti ze tříd studijních oborů zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a sociální činnost předvedli všem přítomným pečlivě připravený nástup, po kterém byli slavnostně šerpováni svými třídním učiteli. Program plesu byl obohacen například o vystoupení profesionálních tanečníků a také o velmi zajímavá vystoupení žáků v rámci půlročního překvapení, které sklidilo bouřlivé ovace zcela zaplněného Domu kultury Kladno. Všechny účastníky jistě zaujala také bohatá tombola.

Velmi potěšujícím faktem bylo, že na ples zavítal i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který společně s ředitelkou školy Danielou Tomsovou popřál maturantům nejen hodně síly na zdolání maturitní zkoušky, ale i úspěšný start v dalším profesním a osobním životě.

Studenty také přišla podpořit celá řada čestných hostů. Patřili mezi ně například primátor města Kladna Dan Jiránek, ředitel Oblastní nemocnice Kladno Jaromír Bureš, středočeský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk, hlavní sestra ON Kladno Lenka Dohnalová, krajská radní Aneta Heřmanová, poslanec parlamentu Vojtěch Munzar, staniční sestra Eva Drahorádová a další.

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že ples se vydařil na výbornou a nezbývá než popřát maturantům, aby úspěšně zakončili studium, aby se jim na jejích životní cestě dařilo a aby je naplňovalo jedno sice z nelehkých, ale nejkrásnějších a nejpotřebnějších povolání v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.