Přednáška s názvem Šumný David Vávra měla za úkol seznámit Kladeňáky a další příchozí s architektonickými skvosty města, které ve spěchu všedních dní často přehlédneme. Setkání začalo v 16 hodin v Evangelickém kostele v ulici Generála Klapálka, na nějž navázala komentovaná prohlídka kladenského divadla, jehož přestavbu právě David Vávra architektonicky navrhnul. Více si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii Lenky Eberlové.