Podle plánovací smlouvy, kterou město uzavřelo v minulosti, by měl investor převést třetinu pozemků v lokalitě na město, na polovině z nich bude zeleň, vznikne tam park, vodoteč i retenční nádrž.

Záměr investora postavit Na Růžovém poli Globus získal v roce 2019 souhlasné stanovisko krajského úřadu k posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Před tím proces dvakrát zastavilo město, potřetí už ale se svými připomínkami neuspělo.

Projekt využití plochy Na Růžovém poli počítá i s budoucí bytovou výstavbou směrem k Velkému Přítočnu. Vytvoření nové části města umožnila změna územního plánu.