Vyznamenání předali oceněným dárcům v obřadní síni města předsedkyně výkonné rady oblastního spolku Českého červeného kříže Stanislava Klicmanová-Maříková, primátor Dan Jiránek a Petr Soudek, radní města Kladna a zástupci pojišťoven. Oceněna byla tentokrát dvacítka občanů z Kladna a okolí.

„Velmi si vážím dlouhodobé činnosti Českého červeného kříže, ale hlavně bych chtěl projevit své uznání všem dárcům krve a poděkovat jim za jejich nezištnou pomoc, kterou může potřebovat kdokoliv z nás,“ řekl primátor Dan Jiránek.

„V dnešní době nebývá obvyklé, aby někdo něco někomu daroval. A krev je něco, co se nedá vyrobit ani koupit a pomáhá jiným při záchraně života. Proto jim patří náš obdiv za jejich přístup.“ dodal Petr Soudek.