Den válečných veteránů je příležitostí si připomenout československé vlastence, kteří nezištně nasazovali životy za svobodu naší vlasti, za obnovení státní suverenity. Vzpomínka patří i novodobým válečným veteránům ze zahraničních misí posledních desetiletí.

"Dovolím si na tomto místě jménem města Kladna i jménem svým vzdát úctu těmto vojákům, veteránům a všem, jimž věrnost vlasti a obrana svobody a demokracie byla a je celoživotní přísahou. Děkuji za statečnost a osobní oběti pro naši budoucnost", řekl Petr Soudek, radní města Kladna.