Práce probíhají za provozu a dopravní omezení se odvíjí od šířky komunikace. „V širších místech se budeme snažit zachovat obousměrný provoz, v užších bude provoz řízen kyvadlově pomocí regulovčíků jedním jízdním pruhem,“ upozornil Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic. Oprava je plánovaná do neděle 2. května včetně, a to vždy zhruba od 7 do 19 hodin v závislosti na aktuálním postupu prací. 

Opravy děr v silnicích jsou prováděny teplou obalovanou směsí, která zajistí trvalejší zlepšení stavu vozovky. „Nicméně tato směs vyžaduje z technologického hlediska čas pro vytvrdnutí a do té doby není možné na opravený povrch vozidla pustit. Rádi bychom tak řidiče upozornili, že pokud je dané místo po opravě i nadále uzavřeno a aktuálně se zde nepracuje, je to z těchto praktických technologických důvodů,“ vysvětlil nutná omezení Buček. „Předem děkujeme za trpělivost a respektování těchto dočasných omezení,“ uzavřel.