Slánští občané stejně jako v předchozích letech důstojným způsobem uctili výročí vzniku republiky. Pietního aktu se zúčastnili také zástupci Československé obce legionářské Kladno. Na slánském hřbitově s krátkým projevem vystoupil starosta Slaného Martin Hrabánek. Za legionáře položili věnec Dana Draškovičová a Jan Malý. 

V podvečer se následně uskutečnilo slavnostní zasedání zastupitelstva v městském divadle, kde byly plaketami a pamětními listy oceněny osobnosti, které se ve městě zasloužily o jeho rozvoj v oblastech kultury, sportu i občanské společnosti. Oceněno bylo v letošním roce celkem šest osobností.