„Střílelo se na střelnici ve Zvoleněvsi. Opět nás dohonil koronavirus, takže jsme si do autobusu museli vzít roušky a dezinfekci, tak jako tomu bylo při 10. ročníku střelecké soutěže ze samopalu na počest válečné veteránky Vandy Biněvské v Rudě u Nového Strašecí letos v červnu. Nad soutěží převzal záštitu primátor města Kladna Dan Jiránek, který si také s legionáři zastřílel,“ řekla předsedkyně ČsOL Kladno Eva Armeanová.

Při uvítání představila také dceru válečného veterána Ludvíka Darovce, Miroslavu Čížkovou a poděkovala panu primátorovi za finanční podporu.

Mezi přítomnými panovala pohodová atmosféra, kterou umocnilo slunečné počasí, oblíbené koláče a také odhodlání nastřílet co nejvíce bodů. Funkce vedoucího rozhodčího se ujal Stanislav Andrášek, syn francouzského legionáře, který kontroloval a počítal nastřílené body a konstatoval, že se celkově lepšíme.

V kategorii mužů se na 1. místě umístil Pavel Vaněk s nastřílenými 92 body, na 2. místě Ivo Bedrna s 87 body a 3. místo získal Josef Petráček s 85 body.

V kategorii žen si 1. místo vystřílela Miroslava Čížková, dcera Ludvíka Darovce, která to komentovala slovy: „Přece jsem to musela dát na tátovu počest.“ Nastřílela 91 bodů.

Druhé místo obsadila Věra Bílková s 67 body, střeleckých soutěží se zúčastnila poprvé a při střelbě ze samopalu obsadila rovněž 2. místo. Třetí místo patřilo Heleně Ganické, která nastřílela 56 bodů. Stejný počet bodů nastřílela i Anna Vaňková, ale sestra Ganická měla více tref do černého a tím více započítaných bodů. V kategorii mužů hostů se na 1. místě umístil Vítek Honek s 79 body, na 2. místě Karel Dudek s 68 body a na 3. místě Miloslav Juříček s 51 body.

Ještě než byly předány odměny, předsedkyně ČsOL Kladno poděkovala všem za účast a střelecké výkony. Dvěma členkám, Ivetě Kohelové a Marcele Möstlové, předala členský průkaz a odznak ČsOL. Poté poděkovala Ivetě Kohelové za sponzorský dar pro ČsOL Kladno, za což byla odměněna potleskem. Všichni přítomní dostali na památku své terče, pamětní list a propisovací tužku s nápisem Československá obec legionářská Kladno.

Na závěr byli úspěšní střelci odměněni. Střeleb se zúčastnilo celkem 36 zájemců, někteří členové se moc těšili, ale ze zdravotních důvodů a obav z koronaviru se omluvili. Všichni účastníci se již nyní těší na další ročník této oblíbené soutěže.

„Poděkování od legionářů náleží primátoru Danu Jiránkovi za poskytnutí záštity, odměn a finančních prostředků, Janu Rubešovi za bezpečný průběh střeleb a všem, kteří si přišli zastřílet a uctít památku skromného, statečného bratra Ludvíka Darovce, kterého jsme si moc vážili a který navždy zůstane v našich vzpomínkách. U příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války 7. května jsme se poklonili jeho památce u rodinného hrobu v Tuchlovicích,“ uzavřela předsedkyně ČsOL.