,,V závěru dubna se budou pálit čarodějnice, s obcí Hradečno se plánuje zájezd na zámek Žleby, nebude chybět Dětský den. Mládež v obci bude pořádat Máje s tradičním krojovaným průvodem a taneční zábavou, “ uvedla za komisi Jana Široká. Přítomné ženy měly také možnost mimo tvoření se seznámit s tradičními názvy velikonočních dnů, které jsou neklamnou předzvěstí blížícího se jara.

„Velikonoce připadají na první neděli po rovnodennosti, od 22. března do 25. dubna. Předchází šest postních týdnů, kdy každá neděle má své jméno – Pučálka, Pražná, Kýchavá, Družná, Smrtná a poslední Květná.

Také jednotlivé dny týdne před Velikonocemi mají svá pojmenování - Modré pondělí, Žluté úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek (zvony odlétají do Říma), Velký pátek, Bílá sobota, neděle Boží hod, Velikonoční pondělí ( pomlázka, malovaná vejce),“ přiblížila Velikonoce hlavní vychovatelka Romana Imramovská z Dětského domova Ledce - Šternberk, který akci spolupořádá.