Modernizovaná trať z Kladna Ostrovce na Masarykovo nádraží by měla být v celém úseku dvoukolejná a v poslední fázi do deseti let elektrifikovaná. Ve špičce tak na ni bude možné vypravit až šest párů osobních a spěšných vlaků za hodinu.

V současné době už bylo v Kladně zahájeno územní řízení, které je počátečním krokem k vydání stavebního povolení. První etapa stavby rychlodráhy by pak měla začít do dvou let.

Kromě spojení s Prahou by se cestující z Kladna měli časem dočkat i přímého propojení s mezinárodním Letištěm Václava Havla. Zda je to reálné, prověří studie zadaná na základě nedávného jednání kladenského primátora s ministrem dopravy. Podle současného projektu by to nemělo být možné bez přestupu, ale vedení města by to rádo změnilo.

Bonusem, který vítá řada obyvatel, je příslib vybudování cyklostezky podél trati v délce sedmadvaceti kilometrů.

Slaný investuje do rekonstrukcí pěti škol miliony korun.
Slaný investuje do oprav pěti škol miliony korun

Každá stavba s sebou přináší i negativa.

Obyvatelé Kladna se v některých úsecích obávají zvýšeného hluku, trať však má být elektrifikovaná, a tím i tišší. Pro zlepšení komfortu cestujících požaduje vedení co nejvíce mimoúrovňového křížení tratí atd. Primátor Dan Jiránek je přesvědčen o tom, že si modernizovaná trať získá hodně příznivců. „Myslím si, že vybudování dvojkolejné moderní železnice lidi vrátí k tomuto způsobu dopravy,“ uvedl.

Ne každý ale dráhu podporuje. Třeba lékař Miroslav Mirka je toho názoru, že rychlodráha, která končí na Ostrovci, je nesmysl. „Na Ostrovci mezi malými domky nikdo nezaparkuje, stejně jako na kladenském hlavním nádraží. Spousta lidí bude jezdit vozy a budou smrdět přes celé město,“ upozornil. Dále uvedl, že kvůli finální úspoře pár minut se utrácí nesmyslně kolem 40 miliard korun. Vedení města ale vysvětluje, že Ostrovec je jen konečná, kde se vlaky přehodí na jinou kolej.

Většina lidí tak bude nastupovat na zastávkách Kladno – město a Kladno – Hlavní nádraží.

Ilustrační foto
Kladenská cizinecká policie vyhostila osm lidí

Projekt modernizace tratě Kladno - Praha zahrnuje zdvojkolejnění trati v úseku Kladno - Ostrovec - Kladno - Město - Kladno hl. nádraží - Praha - Ruzyně. V rámci Kladna to bude znamenat zejména následující:

Železniční stanice Kladno hl. nádraží:

☑️ kompletní rekonstrukce nástupišť na hlavním nádraží s podchodem z prostoru parku (schodiště, eskalátory, výtahy)
☑️ podchod má být veden z parku k nádražní budově, na nástupiště a dále za kolejiště do prostoru lesa směr Kožova Hora, do nádraží budovy eskalátory
☑️ v prostoru pro cestující budou kompletně přestavěny pokladní přepážky a toalety
☑️ v přednádražním prostoru bude nově upravena ul. Milady Horákové, která bude doplněna o autobusové zastávky a cyklopruhy (v tomto případě se bude jednat i investici města)
☑️ v prostoru skladišť vedle nádraží vzniknou záchytná parkoviště P+R s kapacitou až 250 míst a cykloparkoviště
☑️ celá železniční stanice bude technologicky nově vybavena moderním staničním a traťovým zabezpečovacím a sdělovacím zařízením
☑️ vzniknout má proto také nová budova pro umístění technologických zařízení o rozměru 27 x 12 m v prostoru areálu Solvent a budova trakční měnírny o rozměru 29 x 17 m
☑️ přejezd v ulici Wolkerova bude nově pětikolejný, pro pěší má být vybudován samostatný přechod oddělený od silnice - stále je ale ve hře změnit současný záměr na podjezd

Situace u Sletiště:

☑️ druhá kolej bude přidána vlevo ve směru jízdy od Prahy směrem na Kladno Město
☑️ přejezd s ulicí Petra Bezruče směrem na Velkou Dobrou bude zrušen
☑️ místo něj bude provedena přeložka silnice od Velké Dobré, která bude vedena pod tratí podjezdem a napojena do místa křižovatky Jateční x Železničářů, kde vznikne kruhový objezd
☑️ z tohoto důvodu bude trať v těchto místech u Sletiště vyvýšena cca o 1 m oproti současnému stavu
☑️ v prostoru neoficiálního přechodu od Sletiště na zimní stadion bude vybudován podchod
☑️ od ulice Fr. Kloze směrem k nádraží Kladno město bude instalována protihluková stěna, která má za cíl ochránit okolní budovy
☑️ trať se v tomto úseku bude cca o 1 m zahlubovat, aby se pod most na Čs. Armády vešlo trakční vedení

Vyhlášení nejlepších studentů a sportovců Sportovního gymnázia Kladno.
Sportovní gymnázium zná hvězdy, ředitelka byla pyšná

Železniční stanice Kladno - Město:

☑️ železniční zastávka má být nově přesunuta pod most v ulici Čs. Armády vedle nemocnice, čímž vznikne přestupní uzel bus/vlak
☑️ z mostu, kde budou aktivovány autobusové zastávky, budou vedena schodiště, eskalátory a výtahy přímo na nástupiště
☑️ nástupiště budou umístěna po obou stranách trati v délce 200 m
☑️ stávající budova zastávky bude stavebně upravena, snížena o jedno podlaží a využita jako technologický objekt anebo zcela zrušena
☑️ v prostoru ulice Klikorkova, na úrovni ulice Jos. Černohorského, je navržen nový podchod pod tratí pro pěší - město bude zajišťovat přístup po podchodu schodištěm nebo rampou
☑️ v okolí Štechovy ulice bude instalována protihluková stěna, kterou bude po levé straně směrem na Ostrovec odhlučněna také ulice Klikorkova a Jiřího Voskovce až k nádraží Ostrovec

Železniční stanice Kladno - Ostrovec:

☑️ stanice bude kompletně přestavěna
☑️ za stanicí se nové dvojkolejné uspořádání vrátí do původní jednokolejné varianty
☑️ stávající nádražní budova bude zrušena a v uvolněném prostoru vznikne podchod pod tratí, polohován do Mahenovy ulice
☑️ na obou stranách budou nová nástupiště
☑️ horkovod v blízkosti nádraží bude přeložen v délce 226 m do podzemního kolektoru

Ilustrační foto.
Kladenský živnostenský úřad odhalil stovky přestupků, patří k nejlepším v zemi