Přestože před pár dny vyšly na veřejnost informace o tom, že vedení špitálu se doktorům za jejich postup dokonce mstí a ve dvou případech už ředitelka Kateřina Pancová odvolala primáře oddělení, a to neurologie a ARO, protože nedokázali vytvořit v dostatečném předstihu krizový plán, skutečnost je prý poněkud jiná.

Kladenskému deníku se ředitelka (ONK) vyjádřila následovně: „Z funkce jsem nikoho neodvolala. Když jsme se před koncem roku dozvídali počty lékařů, kteří chtějí dát výpověď, s každým primářem jsme měli pohovor. Primář z neurologie, Ctirad Lakomý, nám již v prosinci oznámil, že se připojí k hromadným výpovědím.

Už tehdy jsem mu sdělila, že oddělení nemůže zůstat bez primáře. Na základě jeho výpovědi jsem ho odvolala a v pondělí 10. ledna 2011 byl do funkce uveden jeho nástupce lékař Jaroslav Elis,“ vysvětlila ředitelka Pancová. Podobný problém vzniknul i na oddělení ARO, kde je primářem Kamil Kodras.

„Následně jsem proto 3. ledna vypsala konkurz, který má uzávěrku 24. ledna. Šanci má ten, kdo dokáže najít řešení situace a přijde třeba i s lidmi, kteří by mohli utvořit tým,“ doplnila ředitelka. Do výběrového řízení se do včerejšího dne ale nikdo nepřihlásil.

Kvůli tomu, že se zmíněným oddělením ARO doslova stojí a padá veškerá operativa nemocnice, nebylo by vůbec snadné udržet právě tento úsek s chybějícími deseti lékaři v provozu.

Protože především veřejnost a potenciální pacienty zlobí fakt, že si je lékaři berou jako rukojmí a co bude následně s nemocniční péčí v Kladně, promluvili k problému také lékaři ze zmíněného oddělení ARO.

Vzhledem k tomu, že se v uplynulých dnech dostalo ARO kladenské nemocnice do popředí zájmu sdělovacích prostředků, rádi bychom k situaci poskytli své stanovisko. Je pravda, že většina anesteziologů podala v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“ výpověď k 31.12.2010. Není pravda, že si bereme pacienty jako rukojmí. A není pravda, že jsme vyděrači, kterým jde jen o navýšení peněz.

Už v průběhu prosince 2010 jsme na námi iniciované schůzce s paní ředitelkou Oblastní nemocnice Kladno Kateřinou Pancovou nabídli dohodu, že jsme i v průběhu března 2011 ochotni udržet akutní provoz nemocnice. Nikdy jsme totiž nechtěli, aby důsledky akce „Děkujeme, odcházíme“ pocítili naši pacienti. Stačilo by uzavřít na měsíc březen dohody o pracovní činnosti na dobu určitou a akutní péče by nebyla narušena. To však paní ředitelka rázně odmítla. Nechápeme, proč jsme potom napadáni z hyenismu. Nejsme to my, kdo si bere pacienty jako rukojmí. Nejsme to my, komu je lhostejné, bude-li akutní péče v ON Kladno fungovat i v březnu tohoto roku.

Místo toho bylo ředitelstvím ON Kladno oznámeno vytvoření nového týmu. Tento nový tým sestává ze tří současných lékařů, kteří se k výzvě „Děkujeme, odcházíme“ nepřipojili a dvou nových lékařů (nový primář a jeho zástupce). Vzhledem k tomu, že tento počet chod oddělení nepokryje, byli osloveni i lékaři – záchranáři, kteří kdysi v minulosti pracovali jako anesteziologové. Ti by po své práci (včetně nočních přesčasů) měli vypomáhat na kladenském ARO.

Rádi bychom také poopravili veřejný názor o cílech akce „Děkujeme, odcházíme“. V médiích je neustále uváděna pouze ta část Výzvy, ve které se jedná o finanční požadavky lékařů. Jsme tak veřejnosti představováni jako nenasytní vyděrači, kteří se zpronevěřují svému poslání. My nepopíráme, že nám naše práce opravdu připadá finančně podhodnocená a že nám vadí, že jsme nuceni trávit v nemocnicích skoro dva pracovní úvazky měsíčně. My nechceme platy jaké jsou v Německu či v Rakousku. Chceme pouze platy, které budou odpovídající pro Českou republiku a budou v obdobném poměru jako ve většině zemí EU. Opravdu je to tolik nemravné?

Druhou polovinou problému, o které se bohužel tolik nemluví, je vzdělávání mladých lékařů – čerstvých absolventů lékařských fakult. Samotný systém vzdělávání je natolik složitý, že se začínající lékař stává „rukojmím“ a častokrát je nucen pracovat na částečný úvazek při pracovním vytížení plného za podstatně méně peněz, než je oněch proklamovaných 17.000,-Kč nástupního platu. Když toto odmítne, není přijat do pracovního poměru a vidina složení atestační zkoušky mizí v nedohlednu. Proto mnoho čerstvých absolventů odchází ihned po promoci do ciziny. Kvalita zdravotní péče začíná strmě klesat a to je alarmující. Náprava takového stavu by měla být v zájmu nejen veškerého zdravotnického personálu, ale i samotných pacientů. Výzva „Děkujeme, odcházíme“ se o takovou nápravu snaží.

Proto musíme trvat na svých požadavcích, ačkoliv tím dobrovolně ztrácíme zaměstnání, které máme rádi. Nechceme se podílet na další personální devastaci českého zdravotnictví tím, že budeme mlčet a „držet krok“. Ačkoliv to v tuto chvíli tak nevypadá, stále věříme, že nakonec zvítězí zdravý rozum a že nadále budeme moci poskytovat svoje služby obyvatelům kladenského regionu.

Hodně štěstí a hlavně zdraví přejí anesteziologové ve výpovědní lhůtě z Oblastní nemocnice Kladno.