V posledních letech byl Václav Fikrle veřejnosti znám jako člen umělecké dvojice, kdy společně vystupovali při hudebně poetických večerech nebo ve výchovných programech pro střední školy s kytaristou Janem Paulíkem, a to na téma poezie. Úzce na těchto pořadech spolupracovali a vystupovali také s klavíristou - profesorem Jaroslavem Šarounem (HAMU Praha) a operními pěvkyněmi.

Se svými pořady cestovali Václav s Honzou společně po celé republice. Na pódiích se objevili například i se známým písničkářem Miroslavem Palečkem, který rovněž pochází Kladna, někdejšího Motyčína, nebo se zpěvákem a moderátorem Petrem Vondráčkem. 

Václav Fikrle a Jan Paulík vydali za 14 let společné kariéry dvě CD. První s názvem Jak rozezpívat podobiznu ptáka, druhé pojmenovali Dva kumpáni.

"Václav byl opravdu družný člověk, který měl rád lidi. To mi neustále opakoval. Nesměl chybět snad na žádné kulturní akci v Kladně a okolí. Jakožto recitátor měl velmi osobitý styl. Zdůrazňoval, že pojem recitování nemá rád. Říkal, že básně vypráví. A v tom byl jedinečný, když básně vyprávěl a každé slovo, které řekl, bylo odrazem jeho života," vzpomíná na Václava Jan Paulík. Václav se podle jeho slov nové básně učil velmi snadno a měl neuvěřitelnou paměť na text. "V hlavě měl i ve svém věku přibližně čtyři hodiny básnických textů. A vždy říkal: "Kam se ale hrabu na Alfréda Strejčka, ten má těch hodin v hlavě patnáct," dodává kolega.

Václav Fikrle se nejvíce věnoval básním Václava Hraběte, ale jeho nejoblíbenějším básníkem byl dosud žijící rodák z nedaleké Hřebče Karel Šiktanc. Pro Václava uspořádali k sedmdesátým narozeninám kamarádi tajné setkání s tímto velikánem české poezie. Odvezli ho se zavázanýma očima přímo do pražského bytu Karla Šiktance. "Tehdy bezmála devadesátiletý básník přivítal Václava se slovy: "Mladíku, pojď dál!"

Václav Fikrle byl držitelem čestného rytířského titulu společnosti Karla Huňka, která oceňuje osobnosti z nejrůznějších oborů lidské činnosti. Rytířský titul náleží osobnostem s přínosem pro společnost. Václav se poezii věnoval od svých sedmnácti let. V mládí se několikrát zúčastnil festivalu poezie a divadel poezie Wolkrův Prostějov.

Čest jeho památce. 

Pro všechny příznivce, přátele a známé bude poslední rozloučení s Václavem Fikrlem v zahradě Kladenského Divadélka. Ve Čtvrtek 10. září Od 18.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni!