Zlepšit situaci měla už před třemi lety připravená revitalizace sídliště. „Bohužel bývalá koalice projekt bez odůvodnění odložila, přestože už na začátku roku 2019 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Připravený projekt jsme proto po dvou letech oprášili, oslovili jsme vítěze tendru a zahájili první etapu revitalizace,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Podle bývalého primátora Dana Jiránka se tehdy konalo setkání s občany na Engerthu, kteří měli řadu návrhů a připomínek. „Z hlediska norem to bylo technicky připravené dobře, ale ne všichni obyvatelé s projektem souhlasili a chtěli některé věci upravit. Navíc jsme chtěli jednat o změně územního plánu, aby se dal posléze využít i prostor, kudy dnes vede vrchem teplovod,“ vysvětlil důvod odložení projektu Jiránek.

V rámci revitalizace je navržena úprava komunikací, veřejného prostoru i zelených ploch. Zatím se ve čtvrti parkuje kdekoli, dokonce i v lese. Nově budou na řidiče čekat kolmá stání u místních komunikací.

Stávající počet legálních parkovacích míst v řešeném prostoru bude navýšen více než dvojnásobně na celkový počet 69. Návrh počítá se zklidněním vnitrobloku a vyhrazením chodníků pouze pro pěší. Úpravě se nevyhnou ani místa pro tříděný a směsný odpad.

„Lidé nechtěli parkování ve vnitrobloku, což dopravní úprava respektuje, zároveň nechtěli rozšíření parkování u asfaltového hřiště, neboť by bylo vybudováno na úkor keřů, které hřišti poskytují určitou bezpečnostní bariéru i ho opticky ohraničují. Přání obyvatel jsme respektovali a rozšíření parkování v tomto místě budovat nebudeme. Na základě připomínek k hlučnosti zámkové dlažby je navržen asfaltový povrch komunikace, pouze parkovací stání budou v zatravňovací dlažbě kvůli vsakování vody,“ vysvětlil primátor.

Někteří obyvatelé měli strach o dvě vzrostlé břízy. V projektu jsou proto vynechána parkovací místa, která bude možné dodatečně vybudovat až po dožití stromů. V rámci stavby se žádné stromy kácet nebudou. Součástí revitalizace je naopak výsadba několika nových stromů a celková parková úprava prostoru s mnoha keři.

Následovat budou další etapy, při kterých dojde postupně k vybudování nových parkovacích míst. Například v místě bývalé prádelny jich přibude až sedmdesát. Zlepšena bude i průjezdnost lokality a časem by mělo dojít k zahloubení teplovodu. Město chce výhledově zpřístupnit pro trávení volného času i bývalou haldu – odval ze šachty. Zahájení dalších etap nyní závisí na vydání potřebných povolení.