Prvního dubna zahájil Městský podnik služeb (MPS) každoroční blokové čištění ulic Kladna. Jeho cílem je zbavit odpadků silnice, autobusové zastávky, chodníky i přilehlá místa s veřejnou zelení a zlepšit tak celkovou image města. Dopravního značení oznamujícího s předstihem termín úklidů v té které lokalitě by si měli všímat zejména řidiči. Pokud je totiž nebudou respektovat, hrozí jim odtah vozidla a pokuta.

„Pracovní čety vybavené technikou budou kladenské ulice uklízet podle harmonogramu stanoveného městem prakticky každý všední den. Týká se to všech čtvrtí,“ řekl Kladenskému deníku ředitel MPS Petr Schőnfeld.

Dopravní značení s informacemi o chystaném úklidu firma do konkrétních ulic rozmísťuje s týdenním předstihem, aby především řidiči měli dost času přeparkovat svá vozidla. Pokud je některý z nich nerespektuje, bude mu automobil odtažen na parkoviště MPS v Rozdělově. Samotný odtah stojí šoféra více než tisíc korun. K tomu je nutné připočítat náklady za parkovné a pokutu od městské policie.

„O odtažení vozu rozhoduje správce komunikací. Strážníci u toho asistují a provádějí fotodokumentaci, aby bylo možné prokázat, že o odtahu bylo rozhodnuto správně. Řidiči navíc za stání v zákazu mohou dostat pokutu až do výše dvou tisíc korun, kterou musí zaplatit do osmi dnů. Pokud tak neučiní, je případ předán přestupkové komisi magistrátu, kde se jim jejich jednání ještě prodraží o náklady řízení,“ vysvětlil mluvčí Městské policie Kladno Milan Krupka.

Existuje ale i výjimka. Pokutě a poplatku za odtah se vyhne ten, kdo se delší dobu zdržoval mimo bydliště a neměl tak šanci své vozidlo včas přeparkovat. „Týká se to například lidí, kteří jsou na dovolené. Pokud to hodnověrně prokáží, peníze za odtažení jim budou vráceny,“ sdělil Schőnfeld.Naší snahou je, aby si vozidla řidiči z odstavného parkoviště odvezli co nejrychleji a nezabíraly tu místo. Některé vraky tu ale máme ještě od loňska,“ poznamenal ředitel.

Zásadní problém, co se nepořádku v Kladně týče, spatřuje Schőnfeld ve firmách ukládajících odpad ke kontejnerům. Záležitostí se na svém posledním jednání zabývali i kladenští zastupitelé. Ti mimo jiné odsouhlasili zefektivnění systému zajištění čistoty a pořádku na území města s tím, že bude prováděna také důsledná kontrola podnikatelských subjektů a jejich nakládání s odpady.

A kde končí všechny papíry, nedopalky, žvýkačky či plastové lahve pohozené nepořádnými občany? „Odpad po blokovém čištění je odvážen na skládku u Lán,“ dodal ředitel MPS.

Nejbližší termíny blokového čištění:
3. 4.Polská, Bulharská, propojka Ukrajinská
6. 4.Ukrajinská, Bělehradská, Estonská
7. 4. Na Růžovém poli, Polská
8. 4. Jerevanská, Hřebečská
9. 4. Litevská, V Bažantnici
10. 4.Budapešťská, Kosmonautů, část Pražské, Havanská
14. 4. část Pražské, Pařížská, Arménská + parkoviště
15. 4. Holandská + parkoviště Norská, vnitrobloková levá část
16. 4. Švédská, Norská + vnitroblokové cesty
17. 4. část Anglické, Dánská, + vnitroblokové cesty
20. 4. U Tržnice + vnitroblokové cesty, Unhošťská
21. 4. Finská, část Vrchlického + všechny vnitroblokové cesty
22. 4.část Vodárenské, U Výtopny, část Vrchlického + vnitroblokové cesty, Gen. Píky od parkoviště u domu zadní části Dánské ulice
23. 4. J. Foglara, parkoviště ve Vodárenské + vnitroblokové cesty
24. 4. Vodárenská + velké parkoviště v Anglické ulici
27. 4. parkoviště v Italské ulici + vnitroblokové cesty
28. 4. parkoviště proti benzinové čerpací stanici Esso v Americké ulici, Švýcarská + vnitroblokové cesty
29. 4. parkoviště v Americké ulici, Francouzská + vnitroblokové cesty
30. 4. M. Horákové – část od ulice Železničářů k nádraží a před nádražím ČD, horní část Anglické ulice