„Před jeho otevřením provedeme pro obyvatele města informační kampaň, aby si uvědomili, že už není běžné vyhazovat staré elektrospotřebiče do kontejnerů a škodit tak životnímu prostředí. Proto jim nabízíme jejich jednoduchou a ekologickou likvidaci,“ uvedl kladenský primátor Dan Jiránek.

Nepotřebné elektrospotřebiče podle jeho vyjádření vyzvedne v uvedeném dvoře specializovaná firma, která je předá k recyklaci. Protože v obchodech při koupi nového elektrovýrobku zákazníci hradí poplatek za recyklaci, místa zpětného odběru nedemontovaná elektrozařízení přijímají zdarma.

Výběr vhodného místa pro separační dvůr byl ale obtížný. Řada lokalit navržených k jeho vybudování byla zamítnuta při předběžných projednáních s příslušnými odbory magistrátu nebo zastupiteli. Několik pokročilých projektů se neuskutečnilo z důvodu nesouhlasu občanů nebo proto, že se pro dané pozemky našlo lepší investiční využití.

V současné době funguje v největším středočeském městě stabilní sběrný dvůr v rozdělovském areálu MPS ve Smečenské ulici. Další, tentokrát mobilní dvůr, je měsíčně přistavován na přibližně 15 až 16 různých stanovišť pokrývajících celé území města. Zkušenosti s využitím stálého dvora jako místa zpětného odběru elektrozařízení, má Kladno dobré. „Oproti mobilnímu svozu je výhodou jeho dostupnost po většinu týdne a také kapacita, která umožňuje přijímat i objemná elektrozařízení. Přesto řada občanů dosud odpad nepovoleně odkládá do kontejnerových stání a bikranových van,“ upozornil vedoucí odboru životního prostředí kladenského magistrátu Radovan Víta. Část těchto elektrozařízení je pak poškozena a nemůže být odevzdána v rámci kolektivního systému. Platba za jejich likvidaci tak zůstává na bedrech města.

Sběrný dvůr obecně slouží pouze trvale hlášeným občanům města Kladna hradícím poplatek za svoz komunálního odpadu. V případě elektrozařízení ho však budou moci využívat také lidé, kteří v Kladně trvale nebydlí.

„Výsledky zpětného odběru všech skupin elektrozařízení se neustále zlepšují a mají vliv na snížení nákladů na tuto součást systému nakládání s komunálním odpadem. Ušetřené finance využíváme pro plnění úkolů stanovených v Programu odpadového hospodářství,“ dodal Jiránek.