„Upozorňujeme všechny obyvatele lokalit, ve kterých je čištění naplánováno, aby automobily přeparkovali a umožnili pracovníkům kladenské ulice vyčistit bez zbytečného odtahu vozu a nákladů s tím spojených,“ varuje mluvčí kladenských strážníků Milan Krupka.


Započatý odtah vozidla stojí 600 korun, úplný odtah přijde na 1100 korun, parkovné za první den uložení vozidla stojí 120 korun a za každý další den 180 korun. To znamená, že pokud provozovatel odtažené vozidlo ponechá byť jen jeden den na odstavném parkovišti, zaplatí 1220 korun.
„Odtažená vozidla se ukládají na odstavné parkoviště ve Smečenské ulici se čtyřiadvacetihodinovou obsluhou. Své vozidlo si můžete vyzvednout kterýkoli den od 7 – 21 hodin, v noci pouze za asistence Městské policie Kladno,“ doplnil Krupka.


Detailní plán blokového čištění zájemci naleznou na webových stránkách města Kladna a s týdenním předstihem přímo ve své ulici.
Odtah vozidla při blokovém čištění může nařídit vlastník komunikace, v tomto případě město. Kladenští strážníci provádějí jen asistenci při odtahu vozidla.


„Městská policie disponuje oprávněním nechat odtáhnout vozidlo, které tvoří překážku silničního provozu, neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti déle jak minuty minuty nebo vozidlo, které neoprávněně vjelo na vyhrazené parkoviště určené pro invalidy,“ informoval mluvčí. (lk)