„Rozdělení města na pomyslné okrsky, jež má na starosti vždy jeden strážník okrskář, umožní mnohem lepší znalost dané lokality a orientaci v problémech místních obyvatel. Okrskáři se přitom soustředí hlavně na místa s rodinnými domy, které se podobají spíše vesnicím a není zde taková anonymita jako na sídlišti. Strážník zde má kromě kontroly veřejného pořádku na starosti také ochranu majetku a dopravu,“ informoval Milan Krupka z městské policie.

Okrsek mapující situaci ve starých Kročehlavech začíná v Divadelní ulici, dále ulicí Josefa Hory, Štěpánkou, sídlištěm U Stodol a ulicemi Šulcovou a Unhošťskou. Pokračuje po panelové cestě k Dlouhým Borovinám, okolo hřiště Kablo Kladno, u čerpací stanice v Kročehlavské ulici se stáčí zpět do města okolo vrakovišť a podél bývalého Koněva zpět k Divadelní ulici.

„Hranice jednotlivých okrsků není striktní. Znamená to, že strážník v uvedené lokalitě bude řešit i problémy vyskytující se za hranicí okrsku,“ poznamenal Krupka s tím, že nový strážník okrskář se jmenuje Roman Guldan a služební telefonní číslo mu bude teprve přiděleno.Zatím se občané mohou obracet na bezplatnou linku 156.

Telefonní čísla okrsků: Rozdělov (602 604 935), Ostrovec a Podprůhon (602 604 936), Švermov (602 604 937), Dubí (602 604 938), staré Kročehlavy (zatím 156, služební číslo zatím není okrskáři přiděleno)