„Olympijská vlajka nese pět kruhů symbolizujících jednotlivé světadíly. Považujeme za velmi diskriminační, že svůj kruh nemá Antarktida,“ uvedl Čulík v dopise adresovaném prezidentské kanceláři, premiérovi, primátoru Prahy, Českému olympijskému výboru, sdružení Praha olympijská a sportovní komisi rady města kladenského magistrátu.

Jako příklad uvádí teoretickou situaci, kdy se na nějaké vědecké stanici narodí dítě, které pak nebude moci reprezentovat tu část zeměkoule, na níž spařilo světlo světa. „Rozhodli jsme se proto iniciovat snahu o napravení tohoto nedostatku. Nový kruh by mohl mít bílou barvu, tudíž bude nutné změnit podklad celé zástavy, jenž by mohl být třeba růžový,“ navrhuje Čulík.

Zdánlivá blbost dokázala úředníky řádně zaměstnat. Klubu rozverných kluků dorazily první písemné odpovědi. Nejserióznější z Českého olympijského výboru. „ČOV byl potěšen vaším zájmem o olympismus. Váš podnět bereme naprosto vážně, a proto považujeme za nutné uvést na pravou míru omyl, který se především díky ideologům druhé poloviny minulého století vžil, že barvy kruhů symbolizují kontinenty,“ informovala Helena Jelínková ze sekretariátu ČOV. Následně uvedla, že podle dochovaných dokumentů bylo záměrem zakladatele moderních OH Pierra de Coubertina, aby v kruzích byla obsažena kompletní škála barev vyskytujících se na státních vlajkách zemí tehdejšího světa. Výňatek z platné Olympijské charty MOV pak dokazuje, že barvy nejsou kontinentům přiřčené.

„Sportovec na OH reprezentuje stát, jehož má občanství, nikoli místo svého rodiště. Podmínkou účasti je, že daný stát je členem olympijské rodiny, to znamená, že má národní olympijský výbor, který respektuje Olympijskou chartu a je MOV uznán. V Antarktidě žádný samostatný stát neexistuje,“ konstatovala Jelínková.

Podobné odpovědi se K.R.K. dostalo i od Úřadu vlády České republiky. „Z výjimečného statutu Antarktidy vyplývá, že ji ani nemůže nikdo reprezentovat na olympijských hrách, byť se na jeho území narodil. Proto by kruh symbolizující Antarktidu na olympijské vlajce postrádal jakýkoliv smysl,“ uvedla Jitka Vodrážková z oddělení styku s veřejností. „Jistě uznáte, vážený pane Čulíku, že popsaný stav nemůže pan předseda vlády ČR změnit,“ dodala.
Naopak s humorem pojali žádost na pražském magistrátu. „Podporu vám bohužel slíbit nemohu, protože z toho, co o Antarktidě nevím, by se dal napsat román. To , co vím, by se naopak vešlo na zadní stranu poštovní známky,“ napsal zástupce ředitele magistrátu Miroslav Sklenář. Podle něj nemůže žádný antarktický občan existovat, neboť novorozenec by zdědil státní příslušnost po rodičích. Tudíž není možné, aby uvedený světadíl reprezentoval.
Zástupce ředitele si však neodpustil určitou pražskou rádoby nadřazenost „Nesnižuji vážnost vašeho plánu, pouze se necítím tak zásadní myšlenku uskutečnit. Navíc jsem přesvědčen, že sláva a uznání za věc takového významu nemá být rozmělňována účastí ´Pražáka´ a má plně příslušet městu, které ji zrodilo, tedy Kladnu.“

„Abych vás úplně nezklamal, zařaďte mě prosím mezi své sympatizanty, za předpokladu, že s tím nejsou spojeny finanční příspěvky. Bohužel nemám čas účastnit se vašich pravidelných schůzek, které jsou nepochybně mimořádně zajímavé a podnětné, a využívat tak klubovou pokladnu. Loučím se pozdravem: Zdar šestému kruhu,“ napsal Sklenář.

„Zástupce ředitele pražského magistrátu jsem se na základě jeho odpovědi rozhodl pozvat k Tygrovi na pivo. Nemá to z úřadu daleko,“ reagoval za K.R.K. Jiří Čulík, který už se teď těší na zbývající odpovědi, z nichž se dozví, co jsou někteří úředníci schopni za peníze daňových poplatníků vyplodit.

Robert Božovský