Přestože se řediteli špitálu Vladimíru Lemonovi už podařilo po třech měsících sehnat vynikajícího lékaře ze Slovenska s odpovídající kvalifikací, který původního primáře nahradí, do nového zaměstnání nastoupí tento doktor nejdříve počátkem února příštího roku.

Kladenská nemocnice tím pádem bude do té doby bez radiologa, který má na starosti ozařování pacientů.

Omezení provozu na oddělení se podle ředitele ONK Vladimíra Lemona dotkne asi 15 onkologických pacientů měsíčně. Oblastní nemocnice Kladno posílá v současné době lidi nemocné rakovinou na ozařování na jiná pracoviště, například do pražských nemocnic.

Špatná personální situace na kladenské onkologii se následně dotýká také interny, kam jsou někteří onkologičtí pacienti v těchto dnech odesíláni pro jiné zdravotnické úkony.

„Jedná se například o pacienty, kteří mají naplánovanou chemoterapii a jsou v různém stavu vyšetřování a léčby, ale ne přímo na ozáření. Interna je přetížena nejen kvůli tomu, ale zároveň i z jiných důvodů, například proto, že nemáme lůžka následné péče, jelikož léčebna dlouhodobě nemocných už není dávno naše, takže pacienti leží i na akutních lůžkách na interně," vysvětlil složitou dočasnou situaci Kladenskému deníku ředitel nemocnice Vladimír Lemon.