Záchytka tehdy byla zrušena kvůli neekonomickému provozu, který financovalo město, přičemž sem byli sváženi klienti ze širokého okolí. Především proto, že většina těch, kteří zde pobývali, zároveň potřebovala lékařské ošetření.


Podle policejních statistik jasně vyplývá, že za posledních pár let končí v rukou lékařů stále více lidí pod vlivem alkoholu, a proto bylo nutné najít jiné řešení. Navíc lékaři z interního oddělení, kam byli pacienti původně odváženi, už byli zoufalí.

„S opilci jsme měli obrovský problém. Jejich pobyt na oddělení byl pro ostatní pacienty velmi stresující. Proto jsme po dohodě s vedením nemocnice vybudovali dva expektační pokoje ve staré budově, kde je zřízenec, který je neustále hlídá. Ale ani to není bez komplikací. Zrovna tenhle týden nám tu jeden člověk úplně zdemoloval pokoj. Podnapilé pacienty nyní přijímáme často, tak tři až čtyři týdně. Opětovné zřízení záchytky bychom uvítali, ale provozovat ji nechceme,“ sdělil primář interního oddělení kladenské nemocnice Jiří Povolný.

Za minulý rok předali strážníci lékařům 128 osob, z čehož asi sedmdesát procent byli právě podnapilí. V letošním roce už nyní jejich počet dosáhl 136, z čehož zhruba stejné procento tvořili lidé pod vlivem alkoholu. Největší problém nastává, podle mluvčí kladenské městské policie Jiřiny Forejtové v zimním období. „Snažíme se nemocnici opilci příliš nezahlcovat, proto když strážníci najdou někoho pod vlivem, kdo je schopen alespoň vnímat, je třeba zajistit, aby nezůstal na ulici. Doprovodí ho domů nebo s ním nějakou dobu komunikují a chodí s ním po městě, aby vystřízlivěl. V některých případech také spolupracujeme se záchytkou v Příbrami. O umístění podnapilého ale rozhoduje buď policista nebo lékař. Záchytka nám tuto situaci sice trochu ulehčila, ale byla v provozu pouze v noci, takže pokud jsme někoho přistihli ve dne, stejně jsme se o něj museli postarat. Pokud byl raněný, což je časté, museli jsme s ním do nemocnice. O vybudování nové záchytky bychom stáli, ale pouze v případě, že by zde byl nepřetržitý provoz,“ řekla Forejtová.
Protialkoholní záchytnou stanici by tedy více méně uvítali pouze lékaři kladenské nemocnice.

Naproti tomu například město Mladá Boleslav a jeho nemocnice nyní intenzivně jednají se Středočeským krajem o jejím vybudování. „V současné době v kraji fungují dvě záchytné stanice, v Kolíně a Příbrami. Ekonomický model, který pro její zřízení vymysleli v Boleslavi, se nám velice líbí a podporujeme ho,“ uvedl mluvčí Středočeského kraje Martin Kupka.