„Bytostně nesouhlasíme 
s rozhodnutím městské rady odvolat plošně všechny ředitele základních a mateřských škol, kteří vykonávají svou funkci přes šest let,“ řekl předseda VPK Milan Volf.

Jako nepochopitelný pak označil jeden z důvodů pro rozhodnutí rady, kterým je věk ředitelů.

V Kladně podle jeho slov není v současnosti žádná problémová škola, odvolání ředitelů je prý proto naprosto nesmyslné. Jak Volf uvedl, je stejně absurdní i tlak na ředitele, aby ´šli do konkurzu na sebe samé´.

Podle vedení kladenského magistrátu jsou výběrová řízení zavedená novelou školského zákona na místě. Průměrný věk ředitelů je 55 let. Jsou mezi nimi i pětašedesátníci a výjimkou není ani věk 73 let. Průměrná délka funkce ředitelů mateřských a základních škol v Kladně je pak 12 let, nejdéle sloužící ředitel svůj post zastává 19 roků.

„Volba pro Kladno nás vyzvala, abychom zrušili usnesení o plošném odvolání déle sloužících ředitelů základních a mateřských škol. To udělat nemůžeme, protože rada žádné takové usnesení nikdy nepřijala,“ reagoval kladenský primátor Dan Jiránek.

Jak primátor dále prohlásil, členové VPK by se spíše měli domluvit, co chtějí. Na jedné straně prý žádají zrušit výběrová řízení a na druhé mají zastoupení v konkurzních komisích.