Balustráda byla v havarijním stavu. Chybělo osm kusů čtyřbokých kuželek, madla byla podepřena trámky a prkny. Povrch kamene byl navíc zasažen mikrobioorganismy a spadovými nečistotami.

Opravu provedl restaurátor Pavel Kytka ze Sazené a rozpočtové náklady podle smlouvy činily 151 tisíc korun.

Památná socha má tak nyní důstojné okolí a stane se malou kulturní dominantou při příjezdu do města od Kralup nad Vltavou.