„Úpravy projektu se ale nijak neodrazí na ceně investice, naopak po revizi všech prací bude výsledná částka oproti vysoutěžené ceně dokonce nižší," uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Město má podle jeho slov připraveny projekty na opravu celé řady dalších ulic. Nejprve je ale prý nutné vysoutěžit rámcovou smlouvu, která by znamenala lepší podmínky pro investice.

„Nicméně v plánu už je rekonstrukce Štefánikovy ulice v Rozdělově (pozn. redakce: navazuje na ulici Sportovců od Sletiště), velké úpravy čekají v příštím roce frekventované ulice Vítězná a Čs. armády, kde bude instalováno zcela nové veřejné osvětlení nebo zde vznikne pruh pro cyklisty. Velkou investici máme připravenu také do revitalizace náměstí Jana Opleta v Rozdělově, kde ale musí nejprve vodárny položit nové inženýrské sítě, které zde nyní patří k nejstarším v celém městě. Po dokončení zde bude upravena i průjezdnost ulic, aby lépe vyhovovala lidem, které v této lokalitě bydlí a řidiči si už přes náměstí nezkracovali cestu a více využívali Rakovnickou ulici," dodal Volf.