Kruhový objezd Stochov-Slovanka leží přímo na trase staré karlovarské silnice, neboli silnice II/606. Půlka této křižovatky už je opravená, rekonstrukce druhé půli má začít ve středu 13. května. Termín je dřívější než původně avizovaný, předchozí etapu se podařilo dokončit dříve.

Uzavírka se bude týkat silnice II/236 v připojení od obce Lány k okružní křižovatce a částečná (levý jízdní pruh) bude i uzavírka silnice od tuchlovické krouhárny zelí po kruhový objezd. Toto dopravní omezení potrvá do 7. června. (Původní termín dokončení byl až 21. června.) Linková osobní doprava bude provozována dle dopravního opatření dopravce. Zastávka Slovanka I bude obsluhována na zastávce Slovanka II.

Ze všech nejvíce se nyní dotýká oprava karlovarské silnice Kamenných Žehrovic. Zde se rekonstruují hned dva ze tří silničních mostů. Obec byla už před příchodem koronaviru téměř odříznutá od světa. Místní občané a hlavně obchodníci na trase musí ale vydržet až do konce listopadu. Loni stály opravy „Karlovarky“ 41 milionů korun bez DPH. V roce 2021 by měly probíhat už jen drobné dokončovací práce.

Oprava mostu v Čelechovicích

Kormě uzavírek na této trase čeká řidiče dopravní omezení ještě v další části Stochova, a to v Čelechovicích. Tady začne 16. května oprava mostu, která potrvá až do 28. června. Objížďka v délce 8 km povede přes Kačici. Cestující v linkové dopravě musejí počítat se zrušením zastávky Stochov-Honice.

Již zahájené etapy rekonstrukce karlovarské silnice:

Uzavírka v obci Velká Dobrá
Termín uzavírky: do 27. července 2020
Popis uzavírky: od křiž. s MK ul. Unhošťská v obci Velká Dobrá po křiž. s III/2015 (směr Družec).
Délka objížďky: 7 km. Popis objížďky: objížďka je vedena v trase po III/2384, Kladno, II/238 a III/2381, Doksy, obousměrně.

Částečná uzavírka v obci Kamenné Žehrovice
Termín uzavírky: do 31. července 2020
Popis uzavírky: od křiž. s III/2018, ul. Žilinská po připojení komunikace k areálu spol. Destone, Proficolor.
Provoz je veden střídavě jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizační soupravou.

Uzavírka mostu (mezi obcí V. Dobrá a Doksy)
Termín uzavírky: do 30. října 2020
Popis uzavírky: v úseku 1,636 (křiž. s III/2015) – 2,000 (před obec Doksy). Délka objížďky: 4,6 km
Popis objížďky: objížďka je vedena přes Družec, Doksy. Objízdná trasa bude změněna v souvislosti s další etapou.

Uzavírka mostu (v obci Kamenné Žehrovice)
Termín uzavírky: do 27. listopadu 2020
Popis uzavírky: v úseku 4,380 (křiž. s MK Na Turyni) – 4,490 (křiž. s MK Pod Horkami). Délka objížďky: 8,3 km
Popis objížďky: objížďka je vedena přes Tuchlovice-Srby.

Uzavírka mostu (v obci Kamenné Žehrovice)
Termín uzavírky: do 27. listopadu 2020
Popis uzavírky: I. etapa - v úseku 5,164 (křiž. s Politických vězňů) – 5,210 (křiž. s ul. V Koutě). II. etapa - v úseku 5,164 (křiž. s Politických vězňů) – 5,265 (křiž. s III/2018 ul. Žilinská). Délka objížďky: 8,32 km Popis objížďky: objížďka je vedena přes Tuchlovice-Srby.