Na věži družeckého kostela Nanebevzetí Panny Marie se minulý rok v říjnu zastavily věžní hodiny a zmlkl zvon. Hodiny, o které se vzorně starali dobrovolníci z řad občanů, zůstanou v klidu po čas dlouho diskutované a připravované opravy věže gotického kostela, který byl později přestavěný na barokní. Tu aktuálně zakrývá pouze provizorní stříška. 

V prosinci 2015 byla vypracována na opravu báně věže kostela dokumentace. Z technické zprávy je možné vyčíst, že dřevěná část báně je v žalostném stavu, například řada vazných trámů je uhnilá stejně jako některé průvlaky a podvleky, mimoto některé dřevěné části jsou silně poškozeny biotickými škůdci. Ani předchozí provizorní opravy nezajistily dostatečnou stabilitu některých prvků. 

„Po dlouhých jednáních s vlastníkem objektu, Římskokatolickou církví, se podařilo na podzim loňského roku zahájit opravu. Financování opravy je ze strany vlastníka řešeno formou státních dotací, kde je stanovena finanční spoluúčast, kterou hradí, stejně jako u jiných oprav kostela, obec formou daru. Družec aktivně spolupracuje při získávání dotací, které jsou vypsány na jednotlivé roky a které musí být v daném roce profinancovány. Tento postup zajišťování finančního krytí je velmi komplikovaný a v každém případě poskytnutá dotace nepokrývá celý objem nutných prostředků pro celou akci,“ sdělil Kladenskému deníku starosta Družce Zdeněk Kofent.

Celkový rozpočet na opravu byl stanoven na 2 miliony korun. To znamená, že pokud budou dotace v dalších letech poskytovány ve stejné výši jako v roce 2017, kdy bylo profinancováno asi 470 tisíc korun, dá se předpokládat, že se doba opravy protáhne na čtyři až pět let.

„S tím se nemůžeme smířit, a tak hledáme jiné cesty získání financí i z jiných dotačních fondů mimo Ministerstvo kultury,“ říká Zdeněk Kofent. 

V rámci těchto aktivit byla vypsána na podporu opravy veřejná sbírka, přičemž na transparentním účtu (5070166359/0800) se ke včerejšímu datu nahromadilo necelých 240 tisíc korun.

„Občané a příznivci kostela dali svými dary najevo, že jim osud kostela není lhostejný, že jim záleží na historické stavbě, kterou zde vybudovali jejich předkové a že jim záleží na jejím zachování i pro další pokolení. Dokonce nám dva místní dobrovolníci pomáhají se sháněním finančních darů, za což jim velice děkuji. Zbývá jen poslední vstřícný krok vlastníka a kostel může v krátké době znovu svou dominantou zkrášlovat obec,“ říká Zdeněk Kofent, podle jehož slov ovšem hodlá v letošním roce Římskokatolická farnost Unhošť vložit do oprav pouhých 30 tisíc korun. Povede se ale nakonec urychlit žalostně pomalé tempo oprav, které částečně omezují činnost blízké mateřské i základní školy? To se zdá být zatím ve hvězdách.