Na straně od Chomutova již bylo provedeno odvodnění základů křídel mostu, jejich armování a v pondělí byla zahájeno betonování. (viz foto). Následovat bude práce na stěnách křídel (stavba bednění, armování betonování). Po dokončení betonářských prací bude provedena hydroizovalce.

Oprava kutrovického mostu.Zdroj: ŘSD

Do poloviny října se postupně zhutní nový zásyp přechodové oblasti.

„Na straně od Slaného se nyní buduje drenáž odvodnění základové desky a provádí se její následné zasypávání štěrkodrtí. Jinak i na této straně mostu budou až na betonáž základové desky probíhat stejné práce jako na straně chomutovské,“ popisuje průběh prací Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Práce souběžně probíhají i na horní části mostu. Zde jsou hotové římsy po obou stranách, vlevo včetně chodníčku. Na pravé straně je už zábradlí a je hotové odvodnění mostu. Levé zábradlí přibude také co nevidět. „Přechod na poslední etapu rekonstrukce je v plánu v polovině října. S ním dojde k převedení dopravy zpět na levou část mostu - jízdní pruh na Prahu,“ dodal Buček.

Oprava kutrovického mostu.Zdroj: ŘSD