Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Husovy ulice ve Slaném, pěší zóny, takzvané Londy, už měla dávno začít. Poslední termín byl stanoven na listopad. Ani to se ale nestane.

Kvůli průtahům kolem výběrových řízení, řadě odvolání firem – potenciálních zhotovitelů akce a následnému omezení činnosti výboru regionální rady po zatčení hejtmana Davida Ratha, práce začnou s obrovským zpožděním. Oznámil to starosta Slaného Ivo Rubík.

Náročná a velmi nákladná oprava hlavní třídy, která je další etapou v projektu revitalizace – obnovení a oživení historického jádra města Slaného, měla začít už letos na jaře a navázat na úspěšně dokončenou opravu Vinařického ulice.

Akce za zhruba 40 milionů korun ale zahájí nejdříve zjara příštího roku. I kdyby vše nakrásně úspěšně dopadlo, v lednu prostě s výkopovými pracemi nikdo nezačne a fyzicky se tedy prvně kopne do země nejdříve v březnu.

„Budeme nově vyhlašovat výběrové řízení a zároveň žádat výbor regionální rady o prodloužení harmonogramu prací. Jinými slovy, nedá se očekávat zahájení prací dříve než na jaře. Kvůli tomu, že nový výbor regionální rady ještě neexistuje, musíme čekat na jeho vytvoření," připomněl starosta Rubík.

Vše se v těchto dnech odvíjí od toho, kdy poprvé zasedne nové krajské zastupitelstvo, posléze bude zvolen hejtman nebo hejtmanka a ustavena krajská rada.

„Odhaduji, že výbor regionální rady bude zvolen již na zahajujícím zasedání zastupitelstva. Do týdne, čtrnácti dnů, by tedy mohlo být rozhodnuto," soudí starosta Rubík, jenž je i pro nadcházející období opět krajským zastupitelem

Pokud vše dobře půjde, starosta Rubík doufá, že fyzicky by měla být akce dokončena ještě příští rok. „Pochopitelně, problematika má dvě části. Jednak je to ta fyzická, výkopy a tak dál a druhá byrokratická, kde platí dlouhé lhůty. Co se týká vlastního fyzického provedení, byl bych rád, stejně jako ostatní lidé, aby to bylo co nejrychlejší," uzavřel starosta.

Co Londu čeká?

 - Rekonstrukce ulice bude rozdělena na tři etapy
 - Vyměněny budou zastaralé sítě
 - Obnovena bude i stoletá kanalizace
 - Spolupráce s archeology zejména v místech, kde stávala Lounská brána
 - Zásobování obchodů nebude omezeno
 - Výměna dlažby, zmizí výškový rozdíl mezi chodníky a silnicí
 - Obnoví se mobiliář: lavičky, lampy, koše na odpadky, kolostavy. 
U spořitelny přibude fontána. Pramen bude vyvěrat přímo ze země.   Jedná se o mobilní prvek, jenž lze kdykoli demontovat