Cílem projektu, jehož investorem je město Kladno, bylo zvýšení kvality života rezidentů v uvedené lokalitě a zvýšení atraktivity oblasti pro případné investory. „Komunikace už byly v nevyhovujícím stavu. Jejich povrch tvořil nestejnorodou plochu. Také zde zcela chyběly úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace," uvedl kladenský primátor Dan Jiránek.

Opravy začaly loni v září. Zahrnovaly opravu vozovky, pokládku asfaltového betonu a doplnění obruby a sanování aktivní zóny. Vozovky jsou navíc doplněny o dopravní prvky, tedy retardéry a vodorovné dopravní značení. Povrchy chodníků jsou srovnány betonovou zámkovou dlažbou. Na autobusových zastávkách jsou chodníky opatřeny signálními pásy usnadňující chůzi lidem s omezenou schopností pohybu.

Nové komunikace by měly snížit výskyt emisí z dopravy a zvýšit bezpečnost provozu. Na opravu komunikací ve starých Kročehlavech se městu podařilo získat dotace ve výši 9,5 milionu korun, na Dříni pak 13,2 milionu korun. „Evropské peníze pomohly zlepšit tvář města a zároveň zkvalitnit život jeho obyvatel," prohlásil náměstek Zdeněk Syblík.

Obyvatelé Dříně opravu zmíněných ulic velmi vítají. Přáli by si však, aby v budoucnu došlo i na další místní komunikace. „Bydlím v Jánského ulici, a ta by rekonstrukci také potřebovala. Je zde tři roky propadlá kanalizace a já jen čekám kdy se při velkém dešti ucpe. Nikdo s tím nic nedělá," vyjádřil se František Bažant, který na Dříni bydlí patnáct let.¨

V souvislosti s opravami komunikací v největším středočeském městě musí nyní řidiči počítat s pokračujícími dopravními omezeními ve čtvrti Podprůhon. Nový asfaltový povrch je pokládán ve dvou vedlejších ulicích ve čtvrti Švermov – Josefa Kalina a Otak. Müllera.

V brzké době začnou také práce na plynofikaci Vrapic. 

„Připravena je oprava schodiště v Lidické ulici na Dříni a některých dalších chodníků v Dubí," prohlásil vedoucí odboru dopravy a služeb kladenského magistrátu Tomáš Fujan.

Neprůjezdná je nyní silnice od Kleinerovy ulice na náměstí Edv. Beneše v centru Kladna, kde je opravován tepelný přivaděč. Místo nefunkčního kruhového objezdu na náměstí vzniknou do konce prázdnin nová parkovací místa.

Na podzim je v plánu je rozsáhlá oprava povrchu chodníků v části města mezi Pražskou a Kročehlavskou ulicí v Kročehlavech. Práce zde budou trvat až do poloviny příštího roku.

Ještě letos bude opraven chodník ve Vítězné ulici v Rozdělove, od kostela až po Smečenskou ulici. V příštích týdnech také začne první etapa revitalitzace nedalekého dvouletkového sídliště. Bude se mimo jiné opravovat Studentská ulice, která bude nově jednosměrná.

„Na dopravních stavbách v létě proinvestujeme zhruba sto milionů korun," poznamenal primátor Kladna Dan Jiránek.