Fügnerova, Dělnická a M. Majerové ve starých Kročehlavech a Kralupská, Lidická, Buštěhradská a Ininova na Dříni. To je přehled ulic v blízkosti průmyslových zón, jejichž oprava je připravována na příští rok.

Celkové náklady na nový povrch vozovek a chodníků a s tím související práce jsou odhadnuty na přibližně 54 milionů korun.
V případě Kročehlav částka činí 19 milionů, přičemž více než 16 milionů korun může pokrýt dotace z evropských fondů. Oprava jmenovaných ulic na Dříni počítá se sumou 35,3 milionu korun, přislíbená dotace pokrývá 30 milionů korun.

Oba projekty budou projednávat zastupitelé města v září, přijetí dotací je však už jen formální záležitostí.

„Jedná se o místní komunikace vedoucí k průmyslovým zónam. Budou opraveny včetně podloží, inženýrských sítí, povrchů vozovek a chodníků. Zejména pro obyvatele Dříně, kde je nyní omezen průjezd autobusů, to bude znamenat, že se sem opět vrátí linka městské hromadné dopravy a lidem se zde bude spokojeněji žít," prohlásil kladenský primátor Dan Jiránek.

Práce na opravách ulic by podle plánu měly začít na jaře příštího roku.