Ze schůzky zúčastněných stran, tedy Středočeského krajského úřadu, Krajské stavby a údržby silnic a zhotovitele – firmy Doprastav a projektanty ze SUDOP vyplynulo následující: „Práce budou zahájeny pravděpodobně v lednu. Na konci prvního měsíce následujícího ruku bude sundáno dočasné přemostění a most na čas opět zcela uzavřen pro dopravu i pěší." Vše má dle smlouvy o dílo trvat půl roku. "Podrobné informace budeme postupně doplňovat podle harmonogramu prací,“ sdělil starosta Velvar Radim Wolák.

Most přes Bakovský potok pochází z 19. století a je v havarijním stavu dlouhou dobu. Uzavřený byl již v roce 2014, přičemž v současné době je provizorně podložený a auta projíždí kyvadlově.

Jak řekl už před časem tajemník Městského úřadu ve Velvarech Radek Moulis, po dobu omezení na mostě paradoxně velmi ulevilo. Nemohou po něm totiž do města zajíždět nákladní auta od Černuce. 

Podle tajemníka se Velvarští těší, až se díky výstavbě přeložky silnice uleví v následujících letech městu od nákladní dopravy. Po dobu budování nového mostního tělesa opraví v příštím roce velvarská radnice městský bytový dům, který se nachází ve zúženém profilu v těsném sousedství starého mostu.