V listopadu loňského roku byl most přes údolí důkladně prohlédnut a provedeny nutné opravy odvodňovacího systému mostu. I nyní v lednu se na lávce pilně pracuje.

„Na mostě byly zahájeny opravy chodníků, k tomu jsou ale potřeba dobré klimatické podmínky a hlavně nesmí mrznout. Když vše půjde dle plánu, budou na mostě provedeny i opravy dilatací,“ uvedla mluvčí magistrátu Lucie Steinerová.