„Rádi bychom pozvali a setkali se se všemi, kteří mají Podprůhon v srdci – sousedy, pamětníky, které život zavál do jiných koutů Kladna a republiky, a hlavně naše spolupracovníky. Na jednotlivých akcích a projektech se podílely desítky lidí a tak doufáme, že se sejdou všichni. Nicméně, bál je otevřen i široké veřejnosti," zve na akci jedna z organizátorů, předsedkyně Spolku Podprůhon, Kateřina Jůzová.

Výročí Podprůhonu byly letos věnovány Kladenské dvorky a na jaře se sešli pamětníci, kteří vzpomínali, jak se zde žilo v první polovině 20. století. V květnu vystavoval Jiří Hanke fotografie ze své knihy „Lidé z Podprůhonu“ a v září byla odhalena naučná stezka čtvrtí. Spolek Halda, který na celoročním projektu také participuje, zorganizoval dvě procházky s historikem Zdeňkem Pospíšilem.

Podprůhonem prošel průvod i s prezidentem T.G. Masarykem:

Zlatým hřebem programu bálu bude křest knihy nakladatelství Halda „Paměť Podprůhonu“. Kniha vyčerpávajícím způsobem popisuje historii čtvrti a jejích jednotlivých domů, druhá část je pak věnována vzpomínkám pamětníků.

„Paměť Podprůhonu je vyvrcholením mnohaletého zájmu o historii této unikátní čtvrti a snahy ji zmapovat. Místopis je z pera Zdeňka Pospíšila a vzpomínky sbírali a editovali František Baďura a Roman Hájek. V publikaci je použita řada fotografií Jiřího Hankeho a dalších unikátních archivních fotografií a dokumentů. Jediným smutným faktem je, že se někteří pamětníci vydání knihy nedočkali,“ vysvětluje Vladimír Líba, který na vzniku knihy také spolupracoval.

Kromě křtu knihy nabídne 1. Podprůhonský bál 2. listopadu od 18 hodin další zajímavý program. Programem provází Milan Iléš. Se svou kapelou Orchestar budou k tanci hrát to nejlepší z 50. a 60. let. Na pódiu se představí i kapely Dutý ale Frý a Johny a spol., známí mimo jiné z Kladenských dvorků. Nebude chybět domácí občerstvení, tombola a řada překvapení. "K zakousnutí bude opékané prase, Eviny pomazánčičky, koláč od paní Satýnkové a paní Svatošové a další. Vše, co dělá skvělou atmosféru koncentrováno do jednoho místa," dodávají pořadatelé.