Ty z rukou politických osobností převzali v sobotu krátce po půl třetí zástupci vedení obce s čele se starostou Jindřichem Hniličkou.

„Dekretem předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nám znaky byly předány již 13. května, ale společně se zastupiteli jsme se rozhodli, že pro jejich předání místním lidem bude příležitost výročních oslav vhodnější. O prapor jsme požádali asi před půl rokem a měli jsme k dispozici asi pětadvacet návrhů,“ uvedl starosta Knovíze.

Definitivní symboly jsou tedy sestaveny z amfory, jež se našla při vykopávkách v obci. Prapor je žluté barvy, která symbolizuje místo jejího nálezu, tedy že byla nalezena pod zemí na hrotovém pohřebišti, a modré, jež značí nebe.

Oslav se zúčastnily stovky místních lidí i těch z okolí. Doprovázela je také tradiční pouť, kterou si užívaly především děti.

Knovíz má v současnosti zhruba 520 obyvatel a podle slov starosty v budoucnu už není plánované žádné větší rozrůstání obce. „Chceme vesnici zachovat vesnicí a ne se stát aglomerací města. Samozřejmě ale plány na rozvoj máme. V územním plánu se počítá s výstavbou pětatřiceti domů a rádi bychom například zrevitalizovali místní rybník,“ dodal Hnilička.