„Všechny děti z naší školy si podle svého zájmu mohly samy vybrat určité téma, o které se budou zajímat. Nakonec si zvolily právě tohoto významného panovníka, čímž započal projekt s názvem Karel IV. Žáci společně s učiteli tak zjišťovali a zpracovávali informace, které se týkaly jeho osobnosti," uvedla organizátorka projektu, učitelka Milena Trojanová.

Vznikla tak nejrůznější podtémata, která pojednávala o osobním životě Karla IV., o jeho vztahu ke vzdělání, náboženství, architektuře, stavitelství a podobně.„Děti se tak podrobněji seznámily například s tím, že plynule mluvil několika jazyky a jako jeden z mála panovníků byl schopen komunikovat i písmem. Trochu jsme společně nahlédli i do genetiky, kdy jsme pátrali po tom, jaké zdědil vlastnosti po rodičích. Kromě toho jsme se zaměřili také na jeho cesty po Evropě, módu, umění i zbraně z dob jeho panování, ale také na korunovační klenoty, jeho manželky a potomky, ale i zranění z válek a celou řadu dalších," konstatovala Milena Trojanová.

Po zpracování těchto podtémat byla instalována ve vstupní hale školy panelová putovní výstava o Karlu IV., zapůjčená z Pedagogického muzea Jana Amose Komenského v Praze.

„Přístupná byla pro všechny. Chodili se na ni dívat nejen rodiče a blízcí příbuzní dětí, ale i ti, které osobnost Karla IV. jednoduše zajímala. S radostí mohu konstatovat, že se výstava setkala s velkým zájmem. Žáci 4. B při samotném úvodu výstavy navíc měli průvodní slovo, takže se realizovali i v roli průvodců," řekla Kladenskému deníku Trojanová.

Vyvrcholením celého projektu pak byl projektový den, kdy se zúročovala práce z celého předchozího roku. Ve vstupní hale školy tak byly k nahlédnutí zajímavé kresby žáků na téma Karel IV.