Dobrá zpráva přišla v minulých dnech z kladenského odboru životního prostředí (OŽP). Ovzduší v Kladně a jeho okolí tradičně patří podle nejrůznějších výzkumů mezi nejhorší v rámci celé republiky.

Podle pracovníků zmíněného odboru se ale kvalita ovzduší pozvolna mění k lepšímu. Výrazně totiž klesly koncentrace oxidu siřičitého a snižuje se také koncentrace tuhých znečišťujících látek.

,,Roční imisní limit je překračován už jen ve Švermově, Vrapících a Stehelčevsi. Ve středu Kladna a v Rozdělově již od roku 2007 nedochází k jeho překračování,“ informoval pracovník OŽP Jan Tišer.

Horší situace je bohužel u koncentrace arsenu a benzo(a)pyrenu, jež stále dosahují nadlimitních hodnot, především v období od října do dubna. Vyšší znečištění je tedy zřejmě způsobeno zplodinami z lokálního vytápění. ,,Emise z těchto zdrojů spolu s emisemi z dopravy mají největší podíl na znečištěném ovzduší nejen v Kladně ale i v ostatních místech České republiky,“ vysvětlil Tišer.

Problémy s dopravou se město snaží řešit. ,,Chceme především, aby byla plynulejší,“ řekl před časem kladenský primátor Dan Jiránek.

Nový zákon

Zlepšující se situaci může zhoršit také ekonomická krize. Lidé se totiž mohou vrátit ke spalování levnějších a méně kvalitních paliv. Tomu by ale mohl zabránit nový zákon o ochraně ovzduší, jímž se zabývají politici.

,,Schválení zákona se předpokládá v roce 2010. Současná právní úprava ve formě zákona o ochraně ovzduší nedává příliš možností jak snižovat emise ze zdrojů, které nejvíce ovlivňují kvalitu ovzduší ve městech a obcích, tedy emise z již zmíněných lokálních topenišť,“ vysvětlil pracovník OŽP.

Pokud poslanci a senátoři zákon schválí, ministerstvo životního prostředí v budoucnosti bude kontrolovat emise z lokálních topidel. Lidé, kteří budou topit prostřednictvím škodlivých paliv, zřejmě budou muset za znečištění zaplatit určité poplatky. Domácnosti, jež vytápějí ekologicky šetrnějším způsobem, naopak žádný poplatek platit nebudou. Tento systém by měl ale fungovat až od roku 2015.