Na úvod návštěvy položila delegace věnec a kytice k Pomníku dětským obětem válek.

Hlavním bodem programu návštěvy bylo zahájení výstavy Odejmuté dětství.

Arménský premiér na místě zdůraznil, že největšími oběťmi každého válečného konfliktu jsou především děti a vyjádřil potěšení, že tato výstava může mít premiéru právě v Lidicích, kde děti měly za války vůbec ten nejkrutější osud.

Připomněl také 100.výročí kruté arménské genocidy. Ministr kultury upozornil na mnoho podobných osudů v dějinách Arménců a Čechů, připomněl dávné kořeny křesťanství v Arménii a připomněl dětské oběti válečných konfliktů těmito slovy:

„Výstava připomíná událost, při níž mnoho dětí přišlo o své rodiče nebo dokonce o svůj vlastní život a nabízí návštěvníkům možnost vcítit se do kruté reality sirotků či života v sirotčincích, nemluvě o duševních traumatech přeživších dětských obětí a narušení jejich životů".

Arménský velvyslanec poděkoval za spolupráci s Památníkem Lidice a za možnost prezentovat zde výstavu o genocidě arménských dětí. Slavnostní přestřižení pásky se ujal pan premiér, ministr kultury a přeživší lidické dítě Marie Šupíková.

Po prohlídce výstavy se delegace vydala zcela netradičně pěšky Lidicemi do galerie, aby si její členové prohlédli výstavu 43. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, ve které jsou tradičně úspěšné i arménské děti.

Po zápisu do pamětní knihy delegace v čele s premiérem Hovikem Abrahamyanem odjela do Prahy. V Lidické galerii zůstali ministr kultury Daniel Herman s ředitelem zahraničního odboru Ministerstva kultury ČR Petrem Hnízdo a zevrubně se seznámili s celou dětskou výstavou.

Tato návštěva opět potvrdila, že Lidice mají ve světě stále značný ohlas. Podle informace od arménské delegace, bude během několika týdnů přejmenována jedna z ulic v Arménii na Lidickou.

AUTOR: MILOUŠ ČERVENCL