Problémy mezi studenty soukromého gymnázia Educanet v Kladně a žáky sousední speciální školy v Pařížské ulici, kde docházelo k častým konfliktům kvůli tomu, že byli všichni nuceni užívat společný vchod při vstupu do budov, možná nadobro ustanou.

Díky tomu, že se do situace před pár týdny vložil Kladenský deník a posléze i hejtman Středočeského kraje David Rath se svými náměstky, zavládl od počátku tohoto týdne v obou školách klid a děti i studenti používají již vlastní vchody.

Jádrem problému byla totiž dlouhé týdny poškozená dlažba před budovou speciální školy, kudy její žáci nesměli z bezpečnostních důvodů procházet.
Ať již se jednalo o zástupný problém či jen neochotu komunikovat, kvůli několika vylámaným dlaždicím docházelo soustavně k tomu, že romští žáci speciální školy s různými stupni mentálního postižení své sousedy z gymnázia častovali urážkami, nadávkami a pliváním. Proto musely být před školu postaveny hlídky městských strážníků, které navíc u jednoho z problémových žáků objevily třiceticentimetrový nůž.

Tato událost odstartovala sérii návštěv ze strany Kladenského deníku, Středočeského kraje – zřizovatele obou škol, a problém se začal kupodivu po mnoha měsících okamžitě řešit.

Vylámané dlaždice před speciálkou, které nemohly být údajně do konce školního roku opraveny, jsou nyní alespoň označeny červenými fáborky, tak aby ředitelka speciální školy Hana Tomanová nemusela mít dále strach o zdraví svých dětí a ty mohly přicházet do budovy svým vchodem.

Ať už konflikty mezi dětmi a studenty, ale dále i učiteli a rodiči pokaždé rozpoutávala jedna či druhá strana nevybíravými urážkami či nevhodnými poznámkami, pravdou je, že vedení obou škol nyní možná dokáže najít společnou řeč a napravit těžce narušené vztahy zejména mezi dospělými.

„Společně s krajským radním pro oblast školství Milanem Němcem a ředitelkou speciální školy Hanou Tomanovou jsme se u kulatého stolu sešli a domluvili na společných projektech, které by měly vyústit v trvalou lepší komunikaci,“ řekla ředitelka soukromého gymnázia Educanet v Kladně v Pařížské ulici Renáta Matoušková.

První domluvený projekt, jenž se uskuteční za iniciativy obou školních zařízení, občansko–prospěšné společnosti Člověk v tísni a přispění koordinátora pro romské záležitosti Krajského úřadu Středočeského kraje Cyrila Kokyho, se bude konat na půdě gymnázia 29. května.