Chtějí proto nechat odborně prozkoumat zdejší území a na základě provedené studie uvažují, že by tady v budoucnu mohl vzniknout přírodní park. Zastupitelé už odsouhlasili podání žádosti odboru životního prostředí krajského úřadu.
„K těmto úvahám nás vyprovokoval například záměr vybudovat u Kovár silniční most, který by zcela znehodnotil ráz zdejší krajiny,“ uvedl starosta Josef Purkrt.


U Otvovic se nachází například zajímavé místo Rusavky s bývalým keltským hradištěm a údajně i zaniklou vesnicíí. Třeba cykloturisty by do regionu měla lákat i Otvovická skála, na níž se vyskytují zajímavé druhy rostlin. Právě s výstavbou nových cyklostezek je také počítáno.
Podle starosty Purkrta by vyhlášení přírodního parku nebylo výraznou finanční zátěží, navíc by to prý nemělo negativní dopad na život obyvatel obce, například co se různých stavebních úzavěr týče a podobně.