„V ranní špičce jsou zdejší parkoviště, zejména během školního roku, i přilehlá komunikace velmi vytížené. Vznikají zde nepřehledné a často nebezpečné situace hlavně pro děti mířící do školy,“ připomněl starosta města Martin Hrabánek (ODS) důvod, proč tento projekt našel u zastupitelů letos svoji prioritu.

Při plánování změn bylo podle něj zohledněno množství připomínek rodičů žáků školy, kteří se zúčastnili dopravního průzkumu s názvem Bezpečná cesta do školy v roce 2018. Na přípravě se podíleli úředníci z Odboru správy majetku Městského úřadu ve Slaném, odboru dopravy a silničního hospodářství, investiční výbor, policie i další subjekty.

Největší změnou bude zrušení průjezdu autobusů prostorem parkoviště a vybudování autobusových zastávek mimo tento prostor na hlavní ulici Politických vězňů, nově v obou směrech. Původně blokovaná plocha pro autobusy tak bude moci být rozšířena o čtyři nová parkovací stání.

Neukázněnost řidičů při parkování usměrní olemovaná parkovací místa, která nově nabídnou i vyhrazené parkování pro osoby s omezenou pohyblivostí. Celkem vznikne 51 parkovacích míst a přibližně 5 míst v režimu pro krátkodobé stání v omezeném čase od 7 do 8 hodin.

Další zásadní úpravou je uzavření spodního výjezdu z parkoviště pro jeho prudký sklon a vysoké riziko kolize s chodci. Chaotické parkování a zakázané manévry řidičů nahradí jednosměrný provoz. „Namísto zrušeného výjezdu zde bude instalováno zábradlí,“ doplnila vedoucí odboru správy majetku Ivana Hádková. Bezpečnou cestu dětí posílí nový chodník a návazný přechod, který bude nasvícen a opatřen varovným signálním pruhem.