„Vycházeli jsme ze zkušeností z provozu stávajících zón placeného stání, kdy po instalaci parkovacích automatů nastalo výrazné zlepšení situace v parkování. Na úkor dlouhodobě odstavených aut se totiž zvyšuje počet míst pro parkování krátkodobé, což oceňují zejména klienti a zákazníci firem sídlících v těchto zónách,“ řekl kladenský primátor Dan Jiránek.

Placené parkování u nemocnice zajistí sedm automatů rozmístěných ve Vančurově ulici a v části ulic Zd. Petříka a K Nemocnici. Současně bude zprovozněno parkoviště v areálu nemocnice s vjezdem a výjezdem do Vančurovy ulice. Jeho kapacita bude 85 míst. Vedení magistrátu si slibuje výrazné zlepšení parkovací situace v této části města.

„Tarif na parkovišti i v parkovacích automatech přitom umožní stání vozidel prvních dvacet minut zdarma, následná hodina parkování bude stát deset korun a každá další dvacet korun,“ poznamenal Jiránek.

Na Poštovním náměstí budou mít řidiči k dispozici jeden automat s první hodinou stání za deset a každou další za dvacet korun s tím, že jako u všech ostatních automatů ve městě lze na krátkodobý pobyt využít i drobnějších mincí. Například po vhození dvoukoruny je možné parkovat dvanáct minut, za pětikorunu půl hodiny a tak dále.

Provozní doba všech těchto automatů bude v pracovních dnech od 8 do 17 hodin, v sobotu do 12 hodin. Lidé s trvalým bydlištěm v daných lokalitách mohou požádat odbor dopravy a služeb o vydání povolení k parkování svého vozu. Poplatek za roční kartu činí 300 korun. Pro právnické a podnikající fyzické osoby je tento poplatek stanoven na 600 korun měsíčně za první auto, za každé další podnikatelé zaplatí 1200 korun měsíčně.