Kdo měl zdravé ruce a nohy, pomáhal. Také sekal, řezal, stloukal i šrouboval. A výsledek stojí za to.

Maminky s dětmi, které z různých důvodů využívají služeb azylového domu, mají tímto počinem zase o něco větší radost z toho, že se jejich ratolesti mohou pořádně vydovávět a ony v koutku přírody naleznou příjemné zázemí s posezením.

S nápadem postavit hřiště přišla letos na jaře ředitelka oblastního spolku Stanislava Klicmanová Maříková. Od první myšlenky po dokončení sportoviště uplynuly pouhé čtyři měsíce.

Komise Rady města Kladna pro rodiny s dětmi vyčlenila na jeho vybudování 40 tisíc korun, což se podařilo zejména díky iniciativě vedoucí sociálního odboru Heleny Reifové a její kolegyně Milady Jiráskové. Zbytek už byl na dobrovolnících.

Aby děti z azylového domu měly co nejpříjemnější zázemí, pracovalo na hřišti o víkendech patnáct lidí z Červeného kříže i dobrovolníci z kladenské humanitární jednotky.

Společně nakoupili dřevo a jelikož jeden z humanitárních pracovníků, František Sovák, je truhlář, postaral se o jeho zpracování. Jinak brigádničili všichni. Pro děti vyrobili svépomocí houpačky, šplhadlo, skluzavku, pískoviště a pro horké letní dny pořídili nafukovací bazén.

„Prostory v zahradě jsme měli, takže nám nestálo nic v cestě. Vadilo mi, že když je vedro, musí se maminky vláčet s dětmi do města. Takhle mají konečně vše potřebné přímo pod okny," řekla ředitelka oblastního spolku Stanislava Klicmanová Maříková.

Azylový dům v ulici Zd. Petříka poskytuje v současnosti bydlení pro sedm maminek s dětmi. Podle pravidel zařízení je ubytování určeno vždy jen na přechodnou dobu. Po dvou letech zpravidla potřební prostory opouštějí.