Vzhledem k tomu, že od 1. dubna budou vydávány cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím údaje o otiscích prstů (otisky se budou pořizovat u občanů starších šesti let, respektive u těch, kteří ke dni podání žádosti dosáhli uvedeného věku), bude možné podávat žádost o vydání pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji bez otisků prstů nejpozději do 24. března.

V souvislosti s touto změnou budou od 25. do 31. března úřady obcí s rozšířenou působností, tedy i pracoviště cestovních dokladů kladenského magistrátu a obdobné pracoviště slánské radnice, odpojeny od systému centrální databáze. Z tohoto důvodu nebude v uvedeném období možné podávat žádosti o vydání pasů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji bez otisků prstů a rovněž nebudou vydávány již vyhotovené cestovní doklady.

Vydávání pasů bez strojově čitelných údajů, takzvaných blesk pasů, nebude stejně jako provádění přípisů dětí do dokladů rodičů omezeno.