Zejména díky iniciativě Daniely a Tomáše Krausových a Lucie Turanové, se podařilo dát dohromady a instalovat v interiéru kostelíku betlémy různého stáří a materiálů ze soukromých sbírek. Pro potěšení malých i velkých je svatostánek přístupný v sobotu 16. prosince od 14 do 18 hodin, v neděli 17. prosince od 10 do 12 hodin, od 14 do 18 hodin. Od pondělí do středy 20. prosince od 14 do 18 hodin.