Děti ze Základní školy ve Pcherách slaví ještě i dnes Den Země zábavou ale i prací. Stěžejním úkolem letošního ročníku bylo vysazení tří lip před budovou školy, stejně jako výroba barevných zeměkoulí z plastovách víček a úklid školního hřiště.

Díky sponzorům, kteří darovali sazenice stromů, je mohly děti již včera dopoledne vysadit do tří připravených jamek. S obrovským nadšením žáci třetího i čtvrtého ročníku za pomoci dvou deváťáků vsadili úspěšně do země tři lipové ratolesti a věří, že dokáží přežít nejen rozmary počasí, ale především nelítostné chování vandalů.

„Naše děti zasadily na Den Země stromek již vloni. Na ten si samy vydělaly prodejem obrázků, ale vydržel na místě pouze několik hodin, než ho nějaký lump podřezal. I tento pahýl dokázal nově obrůst, přesto ho další neznámý pachatel v září zničil docela,“ uvedla učitelka ZŠ Pchery Iveta Bartůňková.
Kvůli tomu činu koncipovaly pedagožky letošní ročník v duchu hesla: Děti budou vychovávat dospělé.

Podle slov zúčastněných na akci budou před školou tak dlouho sázet stromečky, dokud to vandaly dočista neomrzí. „Kdyby to sázely jejich děti, až je jednou budou mít, a někdo jim stromky pořezal, tak jim to bude třeba také líto. Možná tímto záškodníka dokážeme přivést k rozumu,“ doplnila učitelka Bartůňková.

Protože dětem ve Pcherách škodí nepřizpůsobiví spoluobčané také na školním hřišti, kde po sobě zanechávají spoustu odpadků a střepů, i tentokrát se žáci rozhodli, že si v rámci Dne Země prostranství sami uklidí. „Pozemek s hřištěm bohužel nepatří škole, je soukromý, takže ho nemůžeme nechat oplotit. Děti ale pracují rády a my si s nimi na společně uklizeném hřišti dnes za odměnu upečeme vuřty,“ řekla učitelka čtvrtého ročníku Dáša Fišerová.

Pro dovršení sváteční atmosféry si všichni společně zazpívali písničku, kterou složili a je věnována rovněž stromu – lípě.