Jedna z besed se uskutečnila například v Mateřské škole Doksy. Zúčastnilo se jí 24 dětí. „Dozvěděly se nové informace o činnosti policie, kde je nejbližší služebna a jak si v případě nebezpečí mohou přivolat pomoc na lince 158. Dále jsme s nimi zopakovali jejich znalost dopravních značek a bezpečné přecházení přes silnici. S policisty z Unhoště jsme jim připomenuli, jak se mají zachovat, když je osloví cizí osoba nebo někdo zazvoní u nich doma,“ uvedla pracovnice výše zmíněné preventivní skupiny Jana Šteinerová.

Děti se podle ní aktivně zapojily se svými příběhy do besedy. Mohly si také prohlédnout přilbu s ochranným štítem, neprůstřelnou vestu, obušek, policejní pouta, vysílačku a zbraně. „Za odměnu policisté dětem rozdali obrázky, omalovánky s tématem Jak být v bezpečí a pastelky. Na závěr si předškoláci prohlédli také policejní vozidlo s vysílačkou a majákem,“ poznamenala Šteinerová.

Minulý týden policisté zavítali i do Základní školy v Buštěhradu s programem pro žáky pátého ročníku. “Žáci byli seznámeni s umístěním policejních služeben v rámci okresu. Dozvěděli se o náplně práce jednotlivých policejních složek, například pořádkové, dopravní a letecké služby, skupiny kynologie, jízdního oddílu, útvaru rychlého nasazení, kriminalistů a vyšetřovatelů,“ informovala policistka.

Třetí návštěva směřovala za žáky osmých a devátých tříd Základní školy v Kamenných Žehrovicích. „V tomto případě byla beseda zaměřena na šikanu a trestní odpovědnost. Školáci byli seznámeni s různými příklady hrozby postihů těm, kteří spáchají přestupek nebo trestný čin v době, kdy jsou nezletilí, mladiství či dospělí. Velká odezva a zájem byly o téma jízda bez řidičského oprávnění nebo pod vlivem alkoholu, ale i problematiku užívání a distribuce drog,“ doplnila Šteinerová.