V programu vystoupili žáci se svými scénkami, členové pěveckého sboru Sluníčko, úspěšné reprezentantky v aerobiku a také zástupci pedagogického sboru. U příležitosti výročí se včera ve škole uskutečnil i den otevřených dveří určený zejména bývalým žákům, ale také rodičům dětí školu nyní navštěvují. V tomto zařízení mají děti už od 1. třídy rozšířenou výuku hudební výchovy a pro druhý stupeň má status na výuku atletiky a aerobiku.
V roce 1954, kdy škola začínala, ji navštěvovalo 978 žáků. Nyní ji navštěvuje 560 a její kapacita je tím zcela naplněna.