Akce se bude konat od 10 hodin na území původní vypálené obce. Předcházet jí bude od 9 hodin mše na základech kostela sv. Martina a doběh štafety Javoříčko – Ležáky – Lidice. V 11 hodin bude přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice a kromě dětí vystoupí i zpěvačka Monika Absolonová.

Martina Lehmannová, ředitelka Památníku Lidice, uvedla, že poznání lidické tragédie pomáhá všem uvědomit si, co se může stát, když zavládne totalita. „Totalitní zřízení nerespektují lidská práva a svobody, rovnost lidí, toleranci, tyto hodnoty ustupují touze po moci. Nástup nacismu přinesl rozdělení společnosti na vyvolené a nežádoucí. Touha po ovládnutí světa jedněmi vedla přes likvidaci druhých. Důvody pro likvidaci byly různé, především rasa, náboženské vyznání,“ připomněla.