„Toto kino s velkým projekčním plátnem umožní dětem s poruchami zraku nebo soustředění, aby promítání opravdu věnovaly pozornost. Kromě pohádek bude také možné jim vizuálně prezentovat vzdělávací programy nebo jejich vlastní vystoupení z besídek,“ řekla ředitelka Zvonku Marie Malá.

Dětský rehabilitační stacionář je zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je město Kladno. Navštěvují ho děti předškolního věku, které vyžadují komplexní odbornou péči. Jedná se především o ty s neurologickým či ortopedickým onemocněním, mozkovou obrnou, mentální retardací nebo jinak znevýhodněné, jež pro své onemocnění nemohou navštěvovat běžnou mateřskou školu.

Zvonek kromě denní rehabilitace nabízí rovněž canisterapii, hipoterapii, muzikoterapii, různé kulturní akce nebo letní ozdravné pobyty.
„Kino bylo pořízeno díky sponzorskému daru od sdružení Kladno Energy Business, s jehož pomocí již v zařízení byl vybudován bezbariérový přístup do budovy a hřiště, ergoterapeutická i arteterapeutická dílna a koupeny počítače,“ uvedla Malá.

„Všechny projekty, jež jsme doposud ve Zvonku podpořili, byly jedinečné. Při jejich výběru často spolupracujeme s městem, které nám pomáhá peníze nasměrovat k těm, jež to nejvíc potřebují,“ sdělila Markéta Čapková z KEB.

Aby si děti své premiérové představení užily ještě víc, po pohádce o krtečkovi následovala diskotéka.