Od neděle 14. června bylo uzavřeno železniční nádraží v Dejvicích. Cestující Českých drah místo něj využívali provizorní zastávku v Gymnasijní ulici, jež se nachází v blízkosti stanice metra Dejvická.

Jak informoval tiskový mluvčí společnosti Metrostav František Polák, v čase výluky byla jednak založena nová - východní třetina budoucího kapacitního přemostění Svatovítské ulice přes Buštěhradskou dráhu. Na východní straně nádraží Dejvice u stanice metra Hračanská byly položeny inženýrské sítě – kanalizace, voda, plyn a řada kabelů. Zároveň byla vybudována část konstrukce budoucích tunelů Blanka a posunuta železniční kolej do prostoru, kde nebude kolidovat s pokračující stavbou.

Výluka železniční trati v úseku Dejvice – Masarykovo nádraží bude ukončena v pátek 31. července ve 21 hodin. Zhruba o hodinu déle pojede první vlak po zprovozněné trati podle běžného jízdního řádu.

„Výluka tak skončí podle dohodnutého harmonogramu mezi městem a společností Metrostav a Českými dráhami. Byla vyvolána pokračující stavbou tunelů Blanka a Správa železniční dopravní cesty ji využila k řadě prací na trati, včetně úprav budovy nádraží Dejvice,“ uvedl tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy Jiří Wolf.

Opravy zahrnovaly vyčištění příkopů. Výměnu přibližně tří set již nevyhovujících pražců včetně podbití kolejového roštu na trati Praha-Bubny - Praha-Dejvice v kilometru 3.2 - 2.6. Dále byla optimalizována geometrická poloha koleje a pomocí strojního vytahováku pražců bylo vyčištěno zabahněné kolejové lože. Samozřejmostí byl výřez křovin zasahujících do průjezdového průřezu trati. Vzniklo nové nástupiště v železniční stanici Praha-Bubny s pevnou hranou mezi staniční kolejí číslo 11 a 13 v délce 180 metrů.

Provizorní zastávka Gymnasijní bude mimo provoz, ale zůstane zachována s ohledem na výluky předpokládané v budoucnu. Jedna by měla být ještě letos, pravděpodobně na podzim, druhá na jaře příštího roku. Správa železniční dopravní cesty využije plánované výluky k pokračování v pracích na trati.

Podle informací z Monografie Buštěhradu od K. Trousila sahá historie Buštěhradské dráhy až do roku 1825, kdy si soukromá akciová společnost vzala za úkol vystavět koňskou dráhu pro dopravu dříví z kladenských a lánských lesů. Dráha vedla z Brusky na „Vejhybku“ v délce 25 kilometrů. Provoz na trati byl zahájen 21. března 1830. Již po roce provoz na dráze pro její nesjízdnost přestal. Nové využití pro trať přinesl až rok 1837, kdy byla cesta upravena a prodloužena. O šestadvacet let později dostává provozující společnost povolení přestavět koňskou dráhu na lokomotivní v úseku Praha – Vejhybku. Trati Buštěhradské dráhy se stále rozšiřovaly a v roce 1891 dosáhly 465 kilometrů.