Náklady na modernizaci plovárny v přírodním areálu, který slouží veřejnosti od 20. let minulého století, přesáhnou 130 milionů korun. Na akci čerpá Slaný peníze z úvěru. Po multifunkční sportovní hale jde o druhý největší investiční projekt města za poslední roky. Na zakázce pracuje firma Metrostav.

V současné době technika likviduje betonové vany dvou bazénů. Jako základ pro jejich náhradu budou použita původní vyztužená dna, plovárna byla totiž postavena na podmáčeném terénu.

Oba bazény se o něco zmenší a budou nerezové. Hloubka pětadvacetimetrového bazénu se čtyřmi drahami pro plavce se sníží na 140 centimetrů, čímž dojde k výrazné úspoře vody i bazénové chemie. Zmenšeno bude rovněž dětské brouzdaliště doplněné atrakcemi.

Zajímavostí je, že plovárna bude napájena z podzemních vrtů, nikoli pitnou vodou ze sítě, jako tomu bývalo dosud.

V uplynulých týdnech byla podle manažerky rozvoje města Magdalény Stýblové odstraněna původní zastaralá technologie a úpravna vody, která bude přemístěna do nově vybudovaného komplexu. Vedle technologií a akumulačních jímek budou v modulu umístěny i místnosti pro plavčíky a první pomoc.

Pro potřeby návštěvníků bude zachováno a modernizováno i původní sociální zařízení. Nebude chybět ani kiosek a dvě hřiště na plážový volejbal.

Tobogan a skluzavky čekají na další etapu 

První etapa projektu nepočítá s toboganem ani třídrahovými skluzavkami. Odhadem přijdou tyto prvky na dalších 10 milionů korun. I o tom musejí následně rozhodnout zastupitelé. Součástí veřejné zakázky je pouze příprava, to znamená vybudování základů pro atrakce,“ upřesnila Stýblová.

Starosta Martin Hrabánek připomněl, že v minulosti Slaný získal výjimku u hygieniků na dočasné provozování plovárny bez moderních technologií a v mezidobí byly zahájeny práce na projektové dokumentaci rekonstrukce.

„Názory zastupitelů se ale lišily do té míry, že se opakovaně nedařilo stavbu prosadit. Společně s manažerkou rozvoje města jsme trávili mnoho hodin nad přípravou a úpravou projektu, aby se podařilo přesvědčit většinu zastupitelů o jeho prospěšnosti,“ poznamenal.

Slánská plovárna v nové podobě má být otevřena v červenci následujícího roku.